I. Splošni pogoji poslovanja/Pogoji poslovanja in uporaba spletne strani

SPLOŠNE DOLOČBE

lidijasmolar.si je spletno mesto (v nadaljevanju: spletno mesto), ki jo upravlja LEPOTA OBLIKE Lidija Smolar s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: podjetje), ponudnik storitev grafičnega oblikovanja in e-poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta lidijasmolar.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletno mesto lidijasmolar.si podjetja LEPOTA OBLIKE Lidija Smolar s.p.  je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače.

Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen-a kot kakovosten-na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli oškodovali ali poškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.

Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.

Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.

Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

Spletno mesto uporablja samo en piškotek – gre za piškotek, ki je potreben zaradi varnosti in zavarovanja in spada pod izjeme za katere ni potrebna privolitev uporabnika. Informacije o piškotkih najdete tukaj.

POGOJI SODELOVANJA

Cene grafičnega oblikovanja, podane na ponudbi, veljajo ob pogoju, da so vsi vhodni naročnikovi materiali predhodno lektorirani in je urejeno njihovo avtorstvo s strani naročnika. Cene se lahko spremenijo ob drugačnem obsegu dela in glede na drugačno zahtevnost oblikovanja. Ponudnik se zavezuje svojo storitev izvesti strokovno in v skladu z oblikovnimi in likovnimi načeli s sledenjem najnovejšim smernicam oblikovalske stroke. Moralne avtorske pravice oblikovanja publikacije pripadajo avtorici oblikovanja. Če ni drugače dogovorjeno, ostane odprta datoteka oblikovane publikacije (InDesign) v lasti oblikovalke oz. podjetja in je ni možno prenesti na naročnika, saj je vezana na avtoričino licenco Adobe programov in ostalih licenc, kot so pisave (fonti).

Z investicijo v katerokoli storitev ali ponudbo Podjetja se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (na primer posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje) oziroma uredili plačilo ter poskrbeli za vse pogoje, ki so nujni za izvedbo storitve ali ponudbe, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju, in bo vaša celotna izkušnja s podjetjem več kot pozitivna.

Pomembno! Kaj lahko zviša ceno storitve ali vpliva na kvaliteto priprave za tisk?

 • naknadno lektoriranje besedil, ki povzroči dodatno oblikovanje,
 • vsak dodatni element v oblikovanju (fotografije, besedilo, tabele ipd.),
 • nakup novih licenčnih pisav ali fotografij,
 • oblikovanje in/ali vektoriziranje dodatnih elementov (logotipi, znaki),
 • oblikovanje dodatne jezikovne različice,
 • nepredvidene korekture,
 • neprimerna resolucija ali format fotografij,
 • neprimerna oblika logotipov.

Dodatno delo se obračuna po ceniku delovne ure, ki znaša 35,00 €.

CENE STORITEV

Cene za storitve podjetja se, kadar ni drugače navedeno, podajo v obliki ponudbe za posamezno naročilo in niso predmet pogajanja.

NAČINI PLAČILA

Podjetje omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo preko TRR  SI56-0510-0801-2122-664,
 • plačilo z gotovino v salonu Lepota oblike, Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec,
 • plačilo z gotovino izven lokacije salona Lepota oblike, Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu lidijasmolar.si, niti v zvezi z vsebinami in postopki dela s strankami in komunikacije s prijavljenimi v bazo podjetja.

Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne zanašajte v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. V teh primerih se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Podjetje tudi v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj ste za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi vam osebno taka implementacija koristila, odgovorni sami.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov lepotaoblike@gmail.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto lidijasmolar.si, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

 

I. Izjava o varstvu zasebnosti

(Zadnja posodobitev: 24. maj 2018)

LEPOTA OBLIKE Lidija Smolar s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov lepotaoblike@gmail.com in zahtevate odjavo.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je LEPOTA OBLIKE Lidija Smolar s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Lidija Smolar.

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem, segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene.

Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

Za potrebe poslovanja podjetje zbira osebne podatke, kot so: e-naslov, ime in priimek (kadar je ime in priimek mogoče razbrati iz e-naslova), domači ali službeni naslov, telefonska številka, in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov in poslovno komunikacijo), zaradi deljenja za uporabnika koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti.

Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov lepotaoblike@gmail.com.

Te pravice so:

 • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
 • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
 • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
 • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Rok hrambe

Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od nastanka ali popolnega plačila storitev.

Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga). V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti.

Podjetje v nobenem primeru ne posreduje podatkov drugim pravnim osebam.

Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 24. maja 2018.

Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«.

Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov lepotaoblike@gmail.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.

Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.